For henvisere

Vi mottar henvisninger for oralkirurgi og implantatbehandling per post eller fax.

Hvis tilgjenglig kan følgende legges ved henvisningen til oss

  • Røntgenbilder, ev. digitale bilder på CD
  • Kliniske foto
  • Studiemodeller ved implantatbehandling
  • Journalutskrifter, når det skal søkes trygdekontoret om støtte

Ved implantatbehandling for periodontalt involverte tenner er det viktig å dokumentere når tenner eventuelt ble ekstrahert for at det skal gi grunnlag for søknad til trygden. Refusjon kan ytes for tenner som er ekstrahert pga periodontitt etter 1. mai 2002.

Ønsker henvisende tannlege selv utføre implantprotetikken, vennligst beskriv hvilket implantatsystem som ønskes brukt for kirurgien (Nobel Biocare eller ITI Straumann).

Er det mistanke om slimhinnedysplasi eller malignitet, husk også å ring oss for å bekrefte timen.